WYSIWYG Web Builder
Tại sao phải biết về bát tự và tại sao phải coi bát tự? Tứ trụ bát tự có gì khác nhau với coi tử vi bằng năm sanh?
Phương pháp xem bát tự phức tạp, chi tiết, khó nắm vững hơn phương pháp coi mạng thông thường, vì thế ít người học và biết.
Lịch sử: Từ Hán triều đã có học thuyết coi vận mạng, nhưng chỉ chú trọng coi bằng năm sanh; nhưng như chúng ta hiểu rằng, trong môt năm có biết bao nhiêu người sinh ra, không thể ai ai cũng có cùng vận mạng với nhau, nên khi coi tới chi tiết thì có nhiều vấn đề mà  phương pháp coi mạng bằng năm sinh không giải thích được vì vậy nên người ta bắt đầu cảm thấy phương pháp này rất thiếu chính xác.
Đến nhà Ðường (năm 618-907), người ta bắt đầu mở rộng lĩnh vực coi vận mạng con người từ chỗ chỉ coi bằng năm sinh trở thành coi bằng ngày sanh, vì phương pháp này chính xác và coi được chi tiết hơn là chỉ coi bằng năm sinh.
Bát tự coi mạng không tính bằng năm sanh và mạng ngũ hành, mà  xây dựng trên cơ sở ngũ hành có ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố năm, tháng, ngày, giờ sanh của một người; từ đó tính ra được số mạng và vận thế của cả 1 đời người một cách chi tiết.
Dùng năm, tháng, ngày, giờ sinh, chuyển qua ngũ hành, rồi theo sinh- khắc- chế- hoá để tiên đoán vận mệnh .
Theo phương pháp này, đời người được chia thành các đại vận 10 năm, rồi trong 10 năm đại vận lại chia thành từng năm (còn gọi là lưu niên), theo âm dương - Ngũ hành sinh- khắc- chế- hoá đoán ra một đời của mình và làm sao gần cát xa hung.
Coi bát tự là để hiểu rõ về mạng và vận của bản thân; để biết làm sao nắm bắt cơ hội; và làm sao để hạn chế gặp các rủi ro bất trắc trong cuộc sống. Sau đó, kết hợp bát tự của bản thân và bố trí phong thủy phù hợp để mọi việc được thuận lợi và may mắn hơn.