Master Sim Wong đã theo học Lục Nhâm pháp từ năm 1995. Phái Lục Nhâm được sáng lập bởi Lục Nhâm Tiên Sư, từ thời nhà Đường truyền tới ngày nay, đã có lịch sử hơn 1.200 năm. môn Lục Nhâm bao gồm phong thủy, bát tự, tử vi, tướng số học và các pháp khai quang, động thổ, tân gia vận tài, chiêu tài, chiêu phước, lựa ngày, chọn tên

Master Wong chuyên về các lĩnh vực sau:
-
Tứ trụ bát tự dự đoán vận mệnh     - Khai quang các tượng thần, tượng Phật, lập bàn thờ thần tài, thổ địa.
- Các nghi lễ về động thổ.      Phong thủy (nhà riêng, công ty...)      Coi tuổi, chọn ngày kết hôn.
-
Các nghi lễ về tân gia, vận tài chiêu phước.
- Chọn ngày, chọn tên cho việc thành lập công ty, nhà hàng, xí nghiệp… và các loại hình kinh doanh khác.
-
Xin bùa bình an, chiêu tài, bùa thái tuế, bùa tiêu tai giải nạn…
-        Cúng Thái Tuế hàng năm cho các tuổi phạm Thái Tuế      Cúng tân gia và tịnh trạch
        
Coi Bát tự (Tử vi tứ trụ):
(Bạn bè ở nước ngoài có thể sử dụng Zoom hoặc các ứng dụng giao tiếp khác để coi bát tự online, như các bạn ở Việt Nam có thể dùng Zalo video call; các bạn ở Mỹ hoặc các nước khác có thể dùng Whatsapp video call...)
        Khai quang tượng thần, tượng Phật, vật phẩm phong thủy chiêu tài, cầu an
        Khai quang tượng thần, tượng Phật, lập bàn thờ tại gia

Phong thủy
          650 CND diện tích dưới 800 feet
          900 CND diện tích từ 800-1000 feet
         1000 CND diện tích từ1000-1200 feet
         1200 CND diện tíc trên 1200 feet

Điện thoại liên lạc: +1 778-807-6066

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ email: mastersimwong@gmail.com
Tel : 01-778-807-6066 (Canada) 
ZALO :  +12365135167
Master Wong xin hân hạnh phục vụ quý khách bằng tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ Thông và tiếng Việt.

Giới thiệu các loại linh bùa

Bùa cải vận chiêu tài mang theo người (1 bộ 4 lá)
Bùa chuyển vận và chiêu tài (để rửa mặt: 1 bộ 14 lá: liên tiếp dùng 7 ngày) .
Nếu thiện tín xin 1 bộ bùa rửa mặt chuyển vận + bùa cải vận chiêu tài (1 bộ 18 lá);
Bùa bình an hộ mệnh   
Bùa Thái Tuế   (nếu các bạn có cúng Thái Tuế phúc vị thì )
Bùa Đào Hoa, nhân duyên hòa hợp (1 bộ 3 lá)
Bùa trừ tà giải sát   (1 bộ 4 lá)
Giải quan phi tiểu nhân  (1 bộ 5 lá ) 

Tất cả các đạo linh bùa đều do chính Master Wong sắc lệnh theo thông tin họ tên và bát tự, địa chỉ của các bạn. Sau đó, sẽ được dâng cúng gia trì trên bàn thờ từ ba đến bảy ngày trước khi được chuyển đến thiện tín, kèm cách sử dụng chi tiết.

Bùa thường có hiệu lực trong vòng một năm và hiệu lực sẽ giảm dần theo thời gian.


 

 
Lục Nhâm Như Ý Đàn Vancouver Canada
WYSIWYG Web Builder
Tại sao phải biết về bát tự
Tứ trụ bát tự có gì khác nhau với coi tử vi